Nya ledamöter i styrelsen

Nyhet 17 december 2010

Regeringen har utsett ekonomie doktor Birgitta Niblaeus och professor Per Krusell till nya ledamöter i styrelsen för Riksgälden. Ove Nilsson fortsätter som ordförande och Irma Rosenberg blir vice ordförande.

Styrelsen består från och med 1 januari 2011 av följande ledamöter:

Ove Nilsson, ordförande, tidigare kanslichef 
Irma Rosenberg, vice ordförande, tidigare vice riksbankschef 
Mats Dillén, generaldirektör för Konjunkturinstitutet
Lars O. Grönstedt, tidigare verkställande direktör för Handelsbanken
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Birgitta Niblaeus, ekonomie doktor
Marika Rindborg Holmgren, advokat
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör