Inga övervärden i Carnegie

Nyhet 9 februari 2010

Riksgälden har lämnat sin första inlaga till Prövningsnämnden i tvisten om värderingen av Carnegie Investment Bank (CIB). Den visar tydligt att det inte fanns några övervärden att betala ut till de förra ägarna i samband med att Riksgälden tog över banken i november 2008.

CIB var, bortsett från det statliga stödlån som banken fått, konkursmässigt när Finansinspektionen återkallade tillstånden att bedriva bank- och värdepappersrörelse. Riksgälden tog då över ägandet med utgångspunkt i bankstödslagen. Värderingen av CIB ska inte ta hänsyn till det statliga stödet. Det innebär att det inte fanns något övervärde att redovisa till de förra ägarna efter att stödlånet räknats av.

– Riksgälden agerade enligt den nya stödlagen för att motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet genom att rädda CIB undan konkurs, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Vår uppgift nu är att se till att skattebetalarna får täckning för de kostnader som det statliga stödet till banken innebar.   

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51
Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54

Sammanfattning av inlaga i missivbrev

Läs Sammanfattning av inlaga i missivbrev, pdf (öppnas i nytt fönster)