Delårsrapport 2010

Nyhet 13 augusti 2010

Riksgäldens delårsrapport för första halvåret 2010 är nu publicerad. I den kan man bland annat läsa att räntebetalningarna på statsskulden minskade och att vår kronposition visade en orealiserad vinst på 5,5 miljarder kronor.

Annat som hände under första halvåret:

  • Vi arbetade med upphandlingen av ett nytt ramavtal för betalningstjänster åt de statliga myndigheterna. Avtalet, som ska vara klart i höst, är en viktig del i den statliga betalningsmodellen.
  • Statsskulden minskade med 74,3 miljarder kronor under första halvåret och var 1 114,9 miljarder kronor den 30 juni. Det motsvarar cirka 34 procent av BNP. 
  • Vi utfärdade i februari, på uppdrag av regeringen, en garanti till Saab Automobile för ett lån från Europeiska investeringsbanken. Lånet är på maximalt 400 miljoner euro. Vid halvårsskiftet hade 146 miljoner euro betalats ut. Garantin löper tills hela lånet är återbetalt.
  • Capinordic Bank, en dansk bank med filial i Sverige, gick i konkurs. Sparare i filialen fick därmed rätt till ersättning från den danska insättningsgarantin. Men fallet berörde även oss eftersom filialen hade tecknat avtal om komplettering med den svenska insättningsgarantin.
  • Efterfrågan på bankgarantier var mycket liten under halvåret och vid periodens slut hade alla tidigare deltagare lämnat garantiprogrammet. De stödåtgärder vi har vidtagit för att stärka den finansiella stabiliteten har hittills resulterat i större intäkter än kostnader för staten.

Vi lämnar varje år en delårsrapport och en årsredovisning till Finansdepartementet där vi redogör för vår verksamhet och dess resultat.

Riksgäldens delårsrapport januari–juni 2010

Läs Riksgäldens delårsrapport januari–juni 2010, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Riksgäldens delårsrapport januari–juni 2010, pdf (öppnas i nytt fönster)