Tilldelningsbeslut i upphandling av kontantkort

Nyhet 23 november 2009

Den 11 november fattade vi tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen avseende kontantkort.

Vi beslutar att tilldela upphandlingskontraktet till ICA Banken AB. Bindande avtal förutsätter att Riksgälden och ICA Banken undertecknar ett skriftligt upphandlingskontrakt. Den aktuella upphandlingen avslutas först när parterna undertecknat ramavtalet.

Ramavtalet gäller från och med 1 januari 2010 till och med 31 december 2012,

 

Läs tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport här.