Remiss om föreskrifter om beräkning av avgifter för investerarskyddet

Nyhet 11 oktober 2007

Institut och bolag som omfattas av investerarskyddet ska betala avgift till IGN för skyddets långsiktiga finansiering och för att täcka nämndens administrationskostnader.
IGN har utarbetat ett förslag till föreskrifter för hur avgifter ska tas ut. Förslaget har i dag remitterats till Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska Bankföreningen. Remisstiden går ut den 30 november 2007.