Ramavtal

Ramavtal betalningstjänster

Ramavtal för betalningstjänster omfattar de tjänster din myndighet behöver för att utföra betalningar i er verksamhet.

Ramavtal betalningstjänster


Ramavtal kort- och resekontotjänster

Ramavtalet för kort- och resekontotjänster omfattar betalkort, inköpskort, virtuellt kort och resekonto. Med tjänsterna kan din myndighet bland annat ersätta kontanthantering inom myndigheten och effektivisera tjänsteresehanteringen.

Ramavtal för kort- och resekontotjänster 


Ramavtal förbetalda korttjänster

Förbetalda kort används av myndigheter för utbetalningar till personer som saknar identitetshandlingar eller bankkonto. Kortet är ett alternativ till kontanthantering.

Ramavtal förbetalda korttjänster

Vad säger lagen?

En myndighet ska avropa betaltjänster enligt ramavtal som har träffats för statens räkning. Det står i förordning (2017:770) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning 10 § .

Kontakta oss

Mikael Bergman, Statens internbank. Foto.
Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
E-post: mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
E-post: sasa.pantic@riksgalden.se