Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
410
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,64
Antal bud :
10
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,8352(109,291)
Lägsta ränta :
0,8200(109,536)
Högsta ränta :
0,8700(108,732)
% of Eq Price Lvl :
30,00