Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0022088225
Förfall :
2024-08-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
29 648
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,95
Antal bud :
71
Antal acc bud :
26
Snittränta :
3,6454(99,177)
Lägsta ränta :
3,6200(99,182)
Högsta ränta :
3,6540(99,175)
% of Eq Price Lvl :
77,41