Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 250
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
5,00
Antal bud :
19
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,7900(126,279)
Lägsta ränta :
0,7900(126,279)
Högsta ränta :
0,7900(126,279)
% of Eq Price Lvl :
100,00