Försäljning

Auktionsdatum :
2024-04-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
27
Antal acc bud :
17
Snittränta :
2,4746(93,903)
Lägsta ränta :
2,4520(94,086)
Högsta ränta :
2,4840(93,827)
% of Eq Price Lvl :
87,50