Försäljning

Auktionsdatum :
2024-04-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 670
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
6,68
Antal bud :
34
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,8902(108,085)
Lägsta ränta :
0,8800(108,248)
Högsta ränta :
0,9000(107,928)
% of Eq Price Lvl :
37,50