Försäljning

Auktionsdatum :
2024-04-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021148723
Förfall :
2024-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 580
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,72
Antal bud :
46
Antal acc bud :
17
Snittränta :
3,6493(97,596)
Lägsta ränta :
3,6100(97,621)
Högsta ränta :
3,6590(97,590)
% of Eq Price Lvl :
28,06