Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 245
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,98
Antal bud :
25
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,9233(107,338)
Lägsta ränta :
0,9190(107,407)
Högsta ränta :
0,9290(107,247)
% of Eq Price Lvl :
46,15