Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
23 552
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
64
Antal acc bud :
30
Snittränta :
3,9064(99,043)
Lägsta ränta :
3,8700(99,052)
Högsta ränta :
3,9290(99,038)
% of Eq Price Lvl :
16,88