Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
6 870
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
35
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,5203(93,443)
Lägsta ränta :
2,5080(93,543)
Högsta ränta :
2,5250(93,404)
% of Eq Price Lvl :
30,00