Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 275
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
5,10
Antal bud :
27
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,0883(115,616)
Lägsta ränta :
1,0790(115,682)
Högsta ränta :
1,0940(115,575)
% of Eq Price Lvl :
24,00