Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021514353
Förfall :
2024-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
36 511
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
4,87
Antal bud :
91
Antal acc bud :
24
Snittränta :
3,9503(99,108)
Lägsta ränta :
3,9000(99,119)
Högsta ränta :
3,9700(99,104)
% of Eq Price Lvl :
75,80