Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 110
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,44
Antal bud :
20
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,9626(106,242)
Lägsta ränta :
0,9450(106,523)
Högsta ränta :
0,9650(106,204)
% of Eq Price Lvl :
78,18