Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 210
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,84
Antal bud :
16
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,9724(116,016)
Lägsta ränta :
0,9529(116,156)
Högsta ränta :
0,9800(115,961)
% of Eq Price Lvl :
20,00