Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021514353
Förfall :
2024-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
17 500
Total budvolym :
61 340
Emitterat institutioner:
17 500
Teckningskvot :
3,51
Antal bud :
94
Antal acc bud :
33
Snittränta :
3,9823(98,949)
Lägsta ränta :
3,8800(98,976)
Högsta ränta :
3,9940(98,946)
% of Eq Price Lvl :
83,68