Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 895
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1066
ISINkod :
SE0021308541
Kupong % :
2,250
Förfall :
2035-05-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
6 175
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,06
Antal bud :
20
Antal acc bud :
3
Snittränta :
2,3169(99,339)
Lägsta ränta :
2,3150(99,357)
Högsta ränta :
2,3180(99,328)
% of Eq Price Lvl :
100,00