Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
2 200
Emitterat institutioner:
108
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1066
ISINkod :
SE0021308541
Kupong % :
2,250
Förfall :
2035-05-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
2 600
Emitterat institutioner:
150
Teckningskvot :
0,87
Antal bud :
18
Antal acc bud :
2
Snittränta :
2,2400(100,094)
Lägsta ränta :
2,2340(100,153)
Högsta ränta :
2,2430(100,064)
% of Eq Price Lvl :
100,00