Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1066
ISINkod :
SE0021308541
Kupong % :
2,250
Förfall :
2035-05-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
9 435
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
43
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,2922(99,580)
Lägsta ränta :
2,2700(99,798)
Högsta ränta :
2,3020(99,484)
% of Eq Price Lvl :
44,00