Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 365
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
50
Antal acc bud :
24
Snittränta :
3,9214(98,445)
Lägsta ränta :
3,8700(98,465)
Högsta ränta :
3,9440(98,436)
% of Eq Price Lvl :
62,50

Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021309895
Förfall :
2024-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
18 914
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,52
Antal bud :
68
Antal acc bud :
31
Snittränta :
3,9630(99,105)
Lägsta ränta :
3,9000(99,119)
Högsta ränta :
3,9880(99,100)
% of Eq Price Lvl :
35,30