Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020847325
Förfall :
2024-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 425
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,29
Antal bud :
41
Antal acc bud :
11
Snittränta :
3,7202(97,482)
Lägsta ränta :
3,6700(97,515)
Högsta ränta :
3,7690(97,449)
% of Eq Price Lvl :
18,75