Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
715
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
15
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,6919(109,806)
Lägsta ränta :
0,6580(110,373)
Högsta ränta :
0,7130(109,454)
% of Eq Price Lvl :
45,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
13
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,5833(126,541)
Lägsta ränta :
0,5620(126,766)
Högsta ränta :
0,5890(126,480)
% of Eq Price Lvl :
84,00