Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 260
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
66
Antal acc bud :
17
Snittränta :
3,9540(97,987)
Lägsta ränta :
3,8900(98,019)
Högsta ränta :
3,9740(97,977)
% of Eq Price Lvl :
34,18