Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,9922(122,112)
Lägsta ränta :
0,9889(122,146)
Högsta ränta :
0,9930(122,104)
% of Eq Price Lvl :
100,00