Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019913583
Förfall :
2024-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
33 895
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
84
Antal acc bud :
22
Snittränta :
3,9906(98,795)
Lägsta ränta :
3,9290(98,814)
Högsta ränta :
4,0080(98,790)
% of Eq Price Lvl :
14,20