Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 320
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
5,28
Antal bud :
24
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,2152(101,016)
Lägsta ränta :
1,2080(101,127)
Högsta ränta :
1,2170(100,988)
% of Eq Price Lvl :
80,00