Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 935
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
46
Antal acc bud :
23
Snittränta :
4,1308(97,440)
Lägsta ränta :
4,0700(97,476)
Högsta ränta :
4,1600(97,422)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021000064
Förfall :
2024-02-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 040
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
50
Antal acc bud :
25
Snittränta :
4,0439(98,779)
Lägsta ränta :
3,9800(98,799)
Högsta ränta :
4,0850(98,767)
% of Eq Price Lvl :
70,62