Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 025
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,10
Antal bud :
19
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,2950(111,788)
Lägsta ränta :
1,2950(111,788)
Högsta ränta :
1,2950(111,788)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 675
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
6,70
Antal bud :
30
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,2700(118,497)
Lägsta ränta :
1,2700(118,497)
Högsta ränta :
1,2700(118,497)
% of Eq Price Lvl :
100,00