Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
915
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,66
Antal bud :
21
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,4538(96,915)
Lägsta ränta :
1,4500(96,971)
Högsta ränta :
1,4550(96,897)
% of Eq Price Lvl :
86,67