Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020996940
Förfall :
2024-01-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 310
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
81
Antal acc bud :
19
Snittränta :
3,8628(98,907)
Lägsta ränta :
3,7800(98,930)
Högsta ränta :
3,9200(98,891)
% of Eq Price Lvl :
98,03