Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020050490
Förfall :
2023-12-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 044
Emitterat institutioner:
4 840
Teckningskvot :
1,01
Antal bud :
19
Antal acc bud :
16
Snittränta :
3,7933(99,071)
Lägsta ränta :
3,7400(99,084)
Högsta ränta :
3,9500(99,033)
% of Eq Price Lvl :
100,00