Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020678555
Förfall :
2023-11-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 894
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
69
Antal acc bud :
54
Snittränta :
3,7546(99,009)
Lägsta ränta :
3,6700(99,031)
Högsta ränta :
3,7900(98,999)
% of Eq Price Lvl :
4,58