Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020050482
Förfall :
2023-09-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 120
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,51
Antal bud :
68
Antal acc bud :
52
Snittränta :
3,6611(99,173)
Lägsta ränta :
3,5500(99,198)
Högsta ränta :
3,6980(99,165)
% of Eq Price Lvl :
38,00