Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 275
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,3783(94,502)
Lägsta ränta :
2,3690(94,581)
Högsta ränta :
2,3840(94,454)
% of Eq Price Lvl :
62,00