Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 400
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
13
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,6493(92,214)
Lägsta ränta :
2,6440(92,257)
Högsta ränta :
2,6540(92,175)
% of Eq Price Lvl :
42,86

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
2 050
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
1,37
Antal bud :
13
Antal acc bud :
12
Snittränta :
3,4126(98,705)
Lägsta ränta :
3,3500(98,793)
Högsta ränta :
3,4280(98,684)
% of Eq Price Lvl :
80,00