Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
7 140
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
37
Antal acc bud :
15
Snittränta :
2,7824(91,093)
Lägsta ränta :
2,7770(91,137)
Högsta ränta :
2,7850(91,071)
% of Eq Price Lvl :
74,29