Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 600
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
20
Antal acc bud :
5
Snittränta :
3,0530(90,367)
Lägsta ränta :
3,0490(90,383)
Högsta ränta :
3,0560(90,355)
% of Eq Price Lvl :
60,00