Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
7 691
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,08
Antal bud :
50
Antal acc bud :
13
Snittränta :
2,8945(90,117)
Lägsta ränta :
2,8900(90,153)
Högsta ränta :
2,8990(90,080)
% of Eq Price Lvl :
76,50