Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
19
Antal acc bud :
8
Snittränta :
2,7968(90,793)
Lägsta ränta :
2,7890(90,858)
Högsta ränta :
2,8030(90,741)
% of Eq Price Lvl :
60,00