Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
460
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
13
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,7321(113,814)
Lägsta ränta :
0,6900(114,144)
Högsta ränta :
0,7850(113,402)
% of Eq Price Lvl :
70,00