Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 590
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,32
Antal bud :
57
Antal acc bud :
22
Snittränta :
3,6080(96,303)
Lägsta ränta :
3,5650(96,346)
Högsta ränta :
3,6340(96,278)
% of Eq Price Lvl :
4,55