Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 326
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,65
Antal bud :
28
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,7338(106,020)
Lägsta ränta :
0,7250(106,167)
Högsta ränta :
0,7400(105,917)
% of Eq Price Lvl :
40,00