Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
800
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,20
Antal bud :
24
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,9419(102,042)
Lägsta ränta :
0,9390(102,088)
Högsta ränta :
0,9440(102,008)
% of Eq Price Lvl :
78,12