Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020181675
Förfall :
2023-08-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
26 734
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
66
Antal acc bud :
50
Snittränta :
3,4135(99,033)
Lägsta ränta :
3,3100(99,062)
Högsta ränta :
3,4600(99,020)
% of Eq Price Lvl :
35,20