Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
693
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,77
Antal bud :
19
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,7920(111,991)
Lägsta ränta :
0,7800(112,086)
Högsta ränta :
0,8000(111,928)
% of Eq Price Lvl :
100,00