Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020052157
Förfall :
2023-07-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 444
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
69
Antal acc bud :
44
Snittränta :
3,3278(99,093)
Lägsta ränta :
3,1600(99,138)
Högsta ränta :
3,3500(99,087)
% of Eq Price Lvl :
10,71